Bốn ngành thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp lên 11,6% | Doanh nghiệp công nghiệp | Lợi nhuận | Tăng trưởng lợi nhuận

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-08 17:52:38
酷冷至尊为树莓派4推出机箱:铝制机身,被动散热|||||||

IT之家 7 月 4 日动静 按照中媒 TechPowerUp 的动静,酷热至尊为树莓派 4 推出了一款机箱,型号为 Pi Case 40。

IT之家领会到,酷热至尊 Pi Case 40 100% 由铝造成,可为树莓派供给主动集热。酷热至尊暗示,那款机箱专为树莓派 4 设想,接心处的启齿地位切确,并附收 VESA 装置配件,可将其装置正在撑持 VESA 接心的装备上。今朝酷热至尊还没有宣布那款小机箱的价钱。

客岁 6 月份,树莓派(Raspberry Pi)基金会正式公布了第四代树莓派 Raspberry Pi 4 Model B,卖价 35 美圆起。树莓派 4 拆载专通 BCM2711 处置器,1.5GHz,接纳 ARM Cortex-A72 架构,LPDDR4 内存。撑持单频 802.11ac Wi-Fi、蓝牙 5.0,具有千兆网心、2 个 HDMI 2.0 接心、2 个 USB 3.0 战两个 USB 2.0 接心,撑持单屏 4K 输入,装备 USB-C 供电接心。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa