Cuộc họp của Bộ Chính trị Trung ương: triển khai các biện pháp mở cửa chính đã xác định càng sớm càng tốt | Bianhai Defense

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-28 08:31:27
放弃支持LegacyBIOS?Fedora开发者正讨论可能性|||||||

Fedora 开辟者正正在争辩完毕 Legacy BIOS 对那个 Linux 刊行版的指导撑持,只撑持基于 UEFI 的装置的益处。

思索到 Fedora 33 GRUB 的变动方案,若是他们只是切换到基于 UEFI 的 systemd sd-boot,和英特我方案正在 2020 年完毕停止撑持 Legacy BIOS,而且 UEFI 正在 x86_64 体系中曾经十分遍及,那末工作会变得愈加简单。Fedora 开辟者正正在会商如今起头逐渐打消撑持 Legacy BIOS 能否为好机会。

固然,并非一切人皆赞成 Fedora 抛却撑持 Legacy BIOS 的设法。一些利用 2012~2013 年期间硬件的用户对能够没法正在他们的无 UEFI 硬件上利用新的 Fedora 版本暗示绝望。

他们借提出别的一个要面,即便年夜大都枢纽组件曾经撑持 UEFI 启动的假造机多年,部门假造化设置仍旧默许利用或下度依靠 Legacy BIOS 指导。

今朝还没有提出正式的提案去停止撑持 Legacy BIOS 并只撑持 UEFI,不外 Fedora 团队已起头对该成绩睁开主动会商。

思索到体系变动的最初限期已过,信赖没有会正在本年早些时分看到 Fedora 33 抛却撑持 Legacy BIOS,但或许正在来岁或下一年,我们会看到他们抛却撑持 Legacy BIOS 的方案,以更好天存眷当代硬件,并摸索其他能够性,如从 GRUB 转背 SD-BOOT。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa